Flower study V - 8" x 6"
Flower study V - 8" x 6"

Mixed media on canvas board
8" x 6"
sold

Flower study V - 8" x 6"

Mixed media on canvas board
8" x 6"
sold